Cursos disponibles

Curs de llengua de signes catalana, iniciació.

El curs està organitzat per sessions d'una hora per setmana.

Contingut:

- Dactilològic

- Salutacions

- Vocabulari bàsic:  números, colors, dies de la setmana, familia...

- Frases interrogatives i negatives senzilles

- Treball de l'espai

Quan acabis el curs podràs presentar-te i dir frases simples en llengua de signes.

És important anar seguint el fil i fent tots els exercicis que es demanen.